วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ความยำเกรง

เมื่อเรายำเกรง
[9.119] โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย พึงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด และจงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่พูดจริง
Nov 05
ตักวา (ตอนที่ 3)Posted by: taqwa in นะศีฮะฮฺ Add comments

โดย .. Abulfarooq
ผลประโยชน์จากการตักวาในโลกดุนยา
1. การตักวา เป็นเหตุให้กิจการงานต่าง ๆ มีความง่ายดาย อัลเลาะฮ์ทรงตรัสความว่า "และผู้ใดตักวาต่ออัลลอฮ์ พระองค์จะทรงทำให้กิจการของเขาสะดวกง่ายดายแก่เขา" 65:4
2. การตักวา เป็นสาเหตุในการปกป้องโทษต่าง ๆ ของชัยฏอน อัลเลาะฮ์ทรงตรัสความว่า "แท้จริงบรรดาผู้ที่มีความตักวานั้น เมื่อมีคำชี้นำใด ๆ จากชัยฏอนประสบแก่พวกเขา พวกเขาก็รำลึกได้แล้วทันใดพวกเขาก็มองเห็น" 7:201
3. การตักวา เป็นเหตุให้ความจำเริญได้เปิดและเพิ่มพูนริสกีจากฟากฟ้าและแผ่นดิน อัลเลาะฮ์ทรงตรัสความว่า "และหากว่าชาวเมืองนั้นได้ศรัทธากันและมีความตักวาแล้วไซร้ แน่นอนเราก็เปิดให้แก่พวกเขาแล้ว ซึ่งบรรดาความเพิ่มพูนจากฟากฟ้าและแผ่นดิน" 7:96
4. การตักวา เป็นเหตุให้บ่าวได้รับทางนำในการจำแนกความจริงและความเท็จได้ อัลเลาะฮ์ทรงตรัสความว่า "บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! หากพวกเจ้ายำเกรงอัลลอฮ์ พระองค์ก็จงทรงให้มีแก่พวกเจ้าซึ่งสิ่งที่จำแนกความจริงและความเท็จ" 8:29
5. การตักวา เป็นเหตุทำให้รอดพ้นจากความยากลำบาก ได้รับริสกีและมีความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่มีความตักวาอย่างไม่สามารถคำนวนได้ อัลเลาะฮ์ทรงตรัสความว่า "และผู้ใดมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ พระองค์ก็จะทรงหาทางออกให้แก่เขาและจะทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่เขาจากที่ที่เขามิได้คาดคิด และผู้ใดมอบหมายแด่อัลลอฮ์ พระองค์ก็จะทรงเป็นผู้พอเพียงแก่เขา แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงบรรลุในกิจการของพระองค์ โดยแน่นอนสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนั้น อัลลอฮ์ทรงกำหนดกฎสภาวะไว้แล้ว" 65:2-3
6. การตักวา เป็นเหตุทำให้เขาเป็นคนรักของอัลเลาะฮ์ตาอาลา พระองค์ทรงตรัสความว่า "บรรดาผู้เป็นที่รักของอัลเลาะฮ์นั้น มิใช่ใครอื่น นอกจากบรรดาผู้มีความตักวา" 8:34
7. การตักวา เป็นสาเหตุให้อะมัลมีคุณค่าและถูกตอบรับและทำให้ได้รับการอภัยโทษ อัลเลาะฮ์ทรงตรัสความว่า "โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! จงตักวาต่ออัลลอฮ์ และจงกล่าวถ้อยคำที่เที่ยงธรรมเถิด พระองค์จะทรงปรับปรุงการงานของพวกเจ้าให้ดีขึ้นสำหรับพวกเจ้า และจะทรงอภัยโทษความผิดของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าและผู้ใดเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์แล่ะร่อซู้ลของพระองค์ แน่นอนเขาได้รับความสำเร็จใหญ่หลวง" 33:70-71
8. การตักวา เป็นสาเหตุทำให้ได้รับความรักต่ออัลเลาะฮ์ตาอาลา ซึ่งความรักนี้จะได้รับทั้งในโลกนี้เฉกเช่นเดียวกับโลกหน้า อัลเลาะฮ์ทรงตรัสความว่า "มิใช่เช่นนั้นดอก ผู้ใดที่รักสัญญาของเขาโดยครบถ้วน และตักวา (อัลลอฮ์) แล้วแน่นอนอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่มีความตักวานั้น" 3:76
9. การตักวา เป็นเหตุให้เราได้รับความรู้ อัลเลาะฮ์ทรงตรัสความว่า "และพวกเจ้าจงตักวาต่ออัลลอฮ์เถิด และอัลเลาะฮ์จะทรงสอนพวกเจ้า" 2:282
10. การตักวา เป็นสาเหตุให้ได้รับข่าวดีในโลกนี้ ไม่ว่าจะได้รับการฝันเห็นสิ่งดี ๆ บรรดาผู้คนให้ความชื่นชอบ มอบความรักและให้การสรรเสริญต่อเขา อัลเลาะฮ์ทรงตรัสความว่า "คือบรรดาผู้ศรัทธา และพวกเขามีความตักวา สำหรับพวกเขาจะได้รับข่าวดีในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ (เช่นการฝันเห็นสิ่งดีงาม) และในโลกหน้า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในลิขิตของอัลลอฮ์ นั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่" 10:63-64

11 Responses to “ตักวา (ตอนที่ 3)”
หัวใจร้องไห้ Says: พฤศจิกายน 6th, 2007 at 4:27 am
นั่นเพราะเรายังมีความตักวายำเกรง อยู่ในส่วนลึกของหัวใจ ที่ชัยฏอนอยู่ในเส้นเลือดเราไม่สามารถพิชิตได้ และเราทั้งหมดต่างหากคือผู้ชนะอย่างแท้จริง
Goddut Says: พฤศจิกายน 10th, 2007 at 1:52 pm
คนรู้จักกันต้องมี ทั้งความ อัคลาค และอิคลาส
ความมีมารยาท จะช่วยให้พวกเขานั้นรักกัน ปรองดองกัน ไม่ขุ่นค้องหมองใจกันความบริสุทธิ์ใจ จะช่วยให้พวกเขาเปิดเผยในเรื่องที่ดี และรู้จักยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาด
ในเมื่อเราเป็นพี่น้องกัน ก็ย่อมจะต้องช่วยเหลือดูแลกันทั้งหมดในทุกเรื่องนั้น ไม่ว่าเรื่องใดๆ เมื่อมีปัญหาต่างก็ต้องเจ็บปวดด้วยกันทุกฝ่าย
ไม่มีใครเป็นผู้ที่ถูกครบถ้วนสมบูรณ์ และก็ไม่มีใครเป็นผู้ที่ผิดทุกประการต่างคนต่างก็มีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งนั้น จึงทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมชีวิตดุนยา
เราต่างต้องยอมรับ ในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเรา จะเขา ทุกคนย่อมมีเรื่องต้องทบทวน กับความบกพร่องการกล่าวว่าตนเองไม่บกพร่องในเรื่องๆ หนึ่ง หรือการกล่าวว่าตนเองไม่ใช่คนผิดนั้น เป็นการไม่ยอมรับความจริง
ผู้ที่ให้เกียรติอัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็จะทรงยกระดับแล้วให้เกียรติเขาเช่นกันวัสลาม…
al-farook Says: พฤศจิกายน 11th, 2007 at 1:05 am
จงเตาบะฮ์ต่ออัลเลาะฮ์และมะอัฟในสิทธิ์ของผู้ที่เราล่วงเกินเท่านั้นก็พอ ^^ รออัลเลาะฮ์ทรงตอบแทน ดังนั้น เรามามีความตักวายำเกรงกันเถิด เพื่ออย่างน้อยอัลเลาะฮ์จะทรงประทาน ผลแห่งการตักวา 10 ประการให้แก่เราในโลกนี้
1. การตักวา เป็นเหตุให้กิจการงานต่าง ๆ มีความง่ายดาย
2. การตักวา เป็นสาเหตุในการปกป้องโทษต่าง ๆ ของชัยฏอน
3. การตักวา เป็นเหตุให้ความจำเริญได้เปิดและเพิ่มพูนริสกีจากฟากฟ้าและแผ่นดิน
4. การตักวา เป็นเหตุให้บ่าวได้รับทางนำในการจำแนกความจริงและความเท็จได้
5. การตักวา เป็นเหตุทำให้รอดพ้นจากความยากลำบาก ได้รับริสกีและมีความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่มีความตักวาอย่างไม่สามารถคำนวนได้
6. การตักวา เป็นเหตุทำให้เขาเป็นคนรักของอัลเลาะฮ์ตาอาลา
7. การตักวา เป็นสาเหตุให้อะมัลมีคุณค่าและถูกตอบรับและทำให้ได้รับการอภัยโทษ
8. การตักวา เป็นสาเหตุทำให้ได้รับความรักต่ออัลเลาะฮ์ตาอาลา ซึ่งความรักนี้จะได้รับทั้งในโลกนี้เฉกเช่นเดียวกับโลกหน้า
9. การตักวา เป็นเหตุให้เราได้รับความรู้
10.การตักวา เป็นสาเหตุให้ได้รับข่าวดีในโลกนี้ ไม่ว่าจะได้รับการฝันเห็นสิ่งดี ๆ บรรดาผู้คนให้ความชื่นชอบ มอบความรักและให้การสรรเสริญต่อเขา
คำถาม คือ :
จาก 10 ประการ พวกเราได้รับกี่ประการแล้วจากสิ่งที่อัลเลาะฮ์ทรงสัญญาให้แก่เราในอัลกุรอาน^^
นาดิม Says: พฤศจิกายน 12th, 2007 at 11:09 pm
ต่อไปเราต้องส่งเสริมให้มีความยำเกรง เพื่ออัลเลาะฮ์จักทรงพึงพอพระทัย และตอบแทนผลแห่งการยำเกรงในทั้งโลกดุนยาและโลกอาคิเราะฮ์
ท่านนบี ซ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า “หากแม้นฟาติมะฮ์ได้ทำการโขมย ฉันก็จะตัดมือของนาง”
หะดิษตรงนี้ ท่านนบีพยายามสอนให้ประชาชาติที่มีความยำเกรงเข้าใจว่า ท่านไม่เคยปกป้องในสิ่งที่เป็นอธรรม ปกป้องด้วยวิธีการที่อธรรม หรือปกป้องเพื่อสร้างความพอใจให้กับบุคคลหนึ่ง ซึ่งนั่นไม่ใช่อิสลาม แม้นคนที่เป็นรักยิ่งของท่านนบีได้โขมย ท่านก็จะตัดมือ นั่นคือการปกป้องผู้ที่ท่านนบีรักและอัลเลาะฮ์ก็พอพระทัย ดังนั้น การปกป้องด้วยความดีงาม ปกป้องด้วยกับสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ย่อมไม่เสียหายหากแม้นว่าจะขมขื่นก็ตามที เพราะฉันต้องการให้อัลเลาะฮ์พอใจไม่ใช่ให้มนุษย์พอใจและกลับมาเอาใจ แต่คงไม่ผิดหากเราจะสร้างความเข้าใจ(มิใช่สร้างความพอใจ) แม้จะเล็กน้อยก็ตาม และนั่นย่อมเป็นการตักวายำเกรงยิ่งกว่าซึ่งบุคคลบางส่วนไม่ปรารถนา
ถึงเวลาแล้วครับ Says: พฤศจิกายน 13th, 2007 at 2:11 am
อัลเลาะฮ์ทรงตรัสว่า
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! พวกเจ้าจงออกห่างจากการคาดคิดอันมากมาย เพราะบางอย่างของการคาดคิดนั้นเป็นบาป(เพราะมันไม่จริง) พวกเจ้าอย่าสืบเสาะแสวงหามุ่งจับผิดคน…”
อายะฮ์นี้สำหรับคนที่มีความตักวายำเกรง ที่ไม่บังควรนำความอคติที่ฝังรากในจิตใจมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินผู้อื่น การสืบเสาะเจาะข้อความหรือเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นนั้น ไม่ใช่เป็นพฤติกรรมของคนดี (แต่อัลเลาะฮ์ทรงรับการเตาบะฮ์เสมอ) อีกทั้งยังทำให้ความตักวายำเกรงสั่นคลอนไปหรือล่มสลายลงไป
ดังนั้น เมื่อสืบเสาะมาได้ตามที่จิตใจตนเองปรารถนาต้องการ ก็อย่าเสริมเติมแต่งคิดแทนตามเจตนาของคนอื่นจนกลายเป็นการละเมิดเกินจริง
ฉะนั้น หากสิ่งใดคิดว่าเป็นความผิด เราก็จงทำการมะอัฟต่อผู้ที่เป็นของเจ้าของสิทธิ์ที่เราละเมิดและเตาบะฮ์ต่ออัลเลาะฮ์ ไม่จำเป็นต้องประกาศก็ได้เพราะอาจเสี่ยงต่อความไม่บริสุทธิ์ใจ นั่นคือสิ่งที่เราสามารถจะสร้างความตักวายำเกรงได้มากที่สุดเท่าที่สามารถ ดังนั้น เราเคยคิดว่าตนเองผิดบ้างไหมครับ? ^^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น